Podle japonských vědců je ozon účinný jako prevence při neutralizaci koronaviru.

FILE FOTO: Muž s ochrannou maskou projde kolem ilustrace virus mimo regionální středisko vědy, jako město a okolní oblasti čelí místní omezení ve snaze vyhnout se místním zámkem nuceni na region, uprostřed coronavirus onemocnění (COVID – 19) ohniska nákazy v Oldhamu, Británie srpna 3, 2020. REUTERS / Phil Noble

TOKIO (Reuters) – Japonští vědci ve středu uvedli, že nízké koncentrace ozonu mohou neutralizovat částice viru koróny, což může poskytnout nemocnicím způsob, jak dezinfikovat vyšetřovny a čekárny.

 

Vědci z Fujita Health University řekli na tiskové konferenci, že prokázali, že ozonový plyn v koncentracích 0,05 až 0,1 částic na milion (ppm), což je úroveň považovaná pro člověka za neškodnou, může virus zabít.

Při experimentu byl použit ozonový generátor v uzavřené komoře se vzorkem corona viru. Účinnost viru poklesla o více než 90 %, pokud byl vystaven nízké hladině ozonu po dobu 10 hodin.

„Přenos nového corona viru může být snížen kontinuálním ošetřením nízko-koncentračním ozonem, a to i v prostředí, kde jsou lidé přítomni a používají tento druh systému“, řekl vedoucí výzkumu Takayuki Murata. „Zjistili jsme, že toto je obzvláště účinné v podmínkách s vysokou vlhkostí.”

Je známo, že ozon, typ molekuly kyslíku, inaktivuje mnoho patogenů, a dřívější experimenty ukázaly, že vysoké koncentrace, mezi 1-6 ppm, byly účinné proti corona viru, ale potenciálně toxické pro člověka.

Nedávná studie na Georgia Institute of Technology ukázala, že ozon může být účinný při dezinfekci plášťů, brýlí a dalších zdravotnických ochranných prostředků. Lékařská fakultní nemocnice Fujita v prefektuře Aiči ve středním Japonsku instalovala ozonové generátory, aby byla snížena infekce v čekárnách a pokojích pro pacienty. Univerzita také provedla klinickou studii léku Avigan společnosti Fujifilm Holdings Corp (4901.T)   u pacientů s COVID-19.

Reporting by Rocky Swift; Střih: Robert Birsel

Naše standardy: The Thomson Reuters Trust Principles.

 

 


Prevence o které se moc nemluví, ale měla by stát na samém začátku zjišťování ev. odchylky v našem složitém metabolismu.

Prevence která odhalí nemoc včas je dobrá.

Lepší je ale prevence , která zabrání aby nemoc  nevznikla.

Řeč je nejen o metabolickém sy. Dále MS

Běžně v odborné  i laické literatuře. Je to soubor rizikových faktorů, který je skutečně velmi častý; po­dle­ různých definic se vyskytuje u 25% dospělé populace a během života vzniká dokonce uvětšiny osob.Jde o o typicky civilizační chorobu , která má přímo raketový nástup a je předzvěstí mnoha dalších problémů.

Diagnostika MS

Dnes již nemusíme absolvovat spoutu vyšetření a laboratorní odběry. Přístroj

Es Teck z USA toto vše umí. Vypadá to tak, že MS zkrátka stojí u většiny , ne li u všech našich pozdějších problémů a nemoci.

Základní podmínkou pro diagnózu MS je přítomnost abdominální obezity, charakterizována větším obvodem pasu, definovaným různě pro různá etnika. VEvropě a USA se jako hranice uvádí > 94 cm umužů a> 80 cm užen.

Dále je nutná přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

triglyceridémie > 1,7 mmol/l,

léčená hypertenze nebo krevní tlak > 130/85 mm Hg,

glykémie ≥ 5,6 mmol/

koncentrace HDL cholesterolu < 1,3 mmol/l pro ženy a< 1,0 mmol/l pro muže.

Hlavní příčina MS

U metabolického sy jsou dnes hlavní příčinou vzniku vlivy prostředí. Typická je absence pohybu a nadměrný energetický příjem, to vše je charakteristické pro sedavé zaměstnání. Náš styl sezení u počítačů mnoho a mnoho hodin je pro tento MS přímo živnou půdou.

Další důležité faktory MS

Syndrom inzulinorezistence

Inzulinorezistence je nejvíce vyjádřena ve svalech a játrech, je však přítomna ve všech buňkách organismu včetně mozku. Má souvislost i s fibromyalgií.

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom zvýšené sympatikotonie

Dalším významným jevem je zvýšená sympatikotonie, která souvisí s naladěním centrálního nervového systému a se stresem. Převažuje sympatikus nad parasympatikem.

Es Teck umí vyšetřit

Androidní obezita

Androidní obezita je v době klinických projevů syndromu spojena s apoptózou tukových buněk, systémovým zánětem a se změnou spektra secernovaných hormonů tukové tkáně – zvýšení leptinu

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom vnitřího ukládání tuku

Syndrom ukládání tuku se steatózou jater a dalších orgánů je pravděpodobně vyvolán neschopností tukové tkáně absorbovat další tuk. Ten pak nejenom mechanicky, ale zejména funkčně ovlivňuje další orgány.

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom systémového zánětu

Dnes víme, že zdrojem systémového zánětu je především tuková tkáň. Je přítomen oxidační stres, endoteliální dysfunkce, porušena je sekrece oxidu dusnatého a určitým markerem zánětu je CRP

Es Teck umí vyšetřit

Fyziologické děje porušené u metabolického syndromu

V různém pořadí a v různé závažnosti se během života objevuje narušení několika patofyziologických systémů. Jde o následující desatero.

1.porucha glykoregulace (porušená glykémie na lačno, porušená glukozová tolerance až po diagnózu diabetu 2.typu,

2.porucha utilizace a tvorby lipidů s hypertriglyceridémií, nízkou koncentrací HDL cholesterolu,

3.zvýšení sympatikotonie a krevního tlaku;

4.kumulace zejména viscerálního tuku s obezitou, jaterní a svalovou steatózou;

5.prokoagulační stav s poruchou fibrinolýzy;

6.tzv. systémový zánět s vyšší koncentrací CRP, vyšší sedimen­tací, hyperurikémií;

7.relativní sterilita, často i projevy syndromu polycystických ovarií a hirsutismu;

8.výskyt některých onkologických onemocnění (např. gynekologické nádory a kolorektální karcinom);

9.sklon k depresi,

10.syndrom spánkové apnoe.

 

Závěr:

Dnes je již možno právě díky diagnostice Es Teck tyto procesy včas rozpoznat.

Díky tomu také včas učinit opatření k nápravě. Včas posoudit rizika a vybrat správný postup nápravy. Naštěstí jich dnes nabízíme hned několik a to přímo na tělo jednotlivého klienta.

Ozonová terapie  obecně je považována  za nejlepší prevenci nejen MS

 

Rozdělím proto  prevenci na: 

 a/klasickou, b/ inteligentní, c/ moudrou

 

a/prevence klasická.

Pozvánka na preventivní vyšetření. Její smysl je odhalit podezření na problém. V případě malého problému ho sledovat, dělat další prevenci. V případě velkého problému zasáhnout.

Nemluvím   o diagnóze mluvím ev. o problému. Fyzika  tomu  říká regulační odchylka od normálu.

Medicína by se měla naučit takto problém chápat. Nevyslovovat  dg. Vyslovená diagnóza znamená v menším případě obavu, ve větším strach.  To je naprosto zbytečné.

Regulační odchylka znamená, že oxido redukční vztahy nejsou v rovnováze. Připomínám oxidace  je  ztráta  elektronu, redukce  naopak.

Ztráta elektronu je oslabení. Tělo má mechanismy, jak tyto procesy  regulovat. Říkáme tomu imunitní systém. Velkou  roli  hraje  mezibuněčná tekutina.

Co udělá strach- oslabí imunitu, Co udělá CT a jiná vyšetření, zvýší oxidaci a opět oslabí imunitu. Opakovaná prevence, pravidelná sledování, tedy  vedou k oslabení redukce, převaze  oxidace a ejhle  nakonec  zajásáme. Vidíte, ještě  že jsme Vás sledovali. Nebyl jsem si jistý co  ten prvotní nález bylo , ale nyní už je to jasné. Máte kliku  začneme to léčit, ozařovat pálit, posílat léky apod.

Ptám se posílí tento postup imunitu?.

 

b/prevence inteligentní.

Myslet dle nových poznatků fyziky, která udělala na poli medicíny ohromný pokrok.

Na podkladě  těchto výsledků vznikla certifikovaná technologie, jak diagnostická , tak léčebná.

Diagnostika na přístroji EsTeck zjistí oxido redukční poměry často ještě dříve než se projeví jako příznak, odchylka,   nemoc.

Využít vlastnosti ozonu, jako donátora energie.

 

C/prevence   moudrá.

Tady  si trocho odskočím do jiného oboru- stavebnictví. Chci li stavět stavbu  musím  mít dobré základy  a váha stavby  nesmí tuto základnu přetížit. Věnuje se tomu obor statika.

S tímto problémem se  musí vypořádat všichni, co něco budují. I náš organismu  musí mít dobrý základ, aby  unesl  zátěž života.

Museli se  to naučit i stavitelé pyramid. První byly  malé. Větší praskaly ,nebo se  částečně  zřítily, až se  to naučili .Postavili  tu největší, která stojí dodnes.  Naučili se roznést váhu do její podstaty.

Je  zajímavé, že tělo v energiích má tvar pyramidy, mysl jako nadstavba je  nad jejím vrcholem.

Z toho  vyplívá, že  se  musíme  naučit  nepřetěžovat  naší mysl, nebo ji  umět odlehčit, aby stavba nepraskala a  nezřítila se.

Prevence  moudrá je pracovat s myslí tak , aby  naši základnu, imunitní systém nepřetěžovala.

Spousta lidí  to umí a  ty medicína  nezná, prostě k doktorovi  nechodí.

Tato skupina lidí  nepotřebuje  ani doktora , ani Es Teck.

Pro ty ostatní  nabízím  prevenci  b/ inteligentní.