Převody jednotek ozonu

Fyzikální vlastnosti

Standardní podmínky: p = 1013,25 mbar, t = 273,3 °K

 • Hustota ozonu 2,14 kg/m3
 • Hustota kyslíku 1,43 kg/m3
 • Hustota vzduchu 1,29 kg/m3
 • Hustota vody 1000 kg/m3

Převody jednotek pro vodu

 • 1000 l = 1 m3 = 264 US galonů
 • 1 gal = 3,785 l = 3 785 ml

Koncentrace ozonu ve vodě

 • 1 mg O3/l = 1 ppm O3 = 1 g O3/m3

Koncentrace ozonu ze vzduchu

      g O3/m3 = 467 ppm O3

 • 1 ppm = 2,14 mg O3/m3

Koncentrace ozonu ze vzduchu hmotnostní

 • 100 g O3/m3 = 7,8 % O3
 • 1 % O3 = 12,8 g O3/m3

Koncentrace ozonu z kyslíku hmotnostní

 • 100 g O3/m3 = 6,99 % O3
 • 1 % O3 = 14,3 g O3/m3
 •                       Při teplotě 20 oC, tlaku 101,3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 oC a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut.

Kyslíkový atom se vyskytuje v přírodě různých formách.

1/ Kyslík O. V této podobě vzniká fotosynthezou kyslík.Protože je velice nestabilní , tak se prakticky ihned spoji  na kyslík O2.

2/ Kyslík O2. Tato forma je nejvíce rozšířena, je stabilní, bezbarvá jako plyn a bleděmodrá jako tekutina.

3 molekuly O2 pak vstupují do našeho metabolizmu jako trikyslík. Jeho rozpadem vznikají např 2 mol O3.

3/ Kyslík O3 ozón, má molekulární váhu 48 a vykazuje ve své molekule velký přebytek energie O3 =3/2O2+142 kj/mol. Jako plyn je světlomodrý a jako pevná substance tmavomodrý 3 mol kyslíku tvoří rovnoramenný trojúhelník s úhly 127 st. Je těžký a proto padá dolů na zem.

4/ Jako O4 molekula je velmi nestabilní  a rychle se slučuje na 2 molekuly   O2.

5/ Některé práce dokazují. Že při některých reakcích se molekuly kyslíku slučují a vytváří molekulu kyslíku o složení O8 až O64 .

 

Přehled koncentrací O3,

 které se dají použít k terapeutickým efektům.

Je nutno si uvědomit, že ozon určený k terapii, je vždy směsí O2 a O3 v poměru 0,1 – 5% O3  na  99,9 – 95%  O2

Využívá se vlastnosti ozonu, kterou je velice rychlá rozpustnost ozonu v tekutinách , 10X větší než u O2 a přebytku uvolněné energie.

 Při  dostatku kyslíku, tedy při aerobním metabolismu glukosy, se oxiduje  glukosa na pyruvát a vzniká z 1 molekuly glukosy

36 mol ATP

Při  nedostatku kyslíku, tedy při anaerobním metabolismu glukosy, se oxiduje glukosa na kyselinu mléčnou a vzniká z 1 molekuly glukosy jen

 2 mol ATP  tedy 18x méně bioenergie.

Aktivní  kyslík-ozon umí tento deficit bioenergie doplnit.

 

5-20 ug/ml       Podpora při poruchách imunity, onkologické

problémy. Aplikace do vaků na lokální podporu

nehojících se a infikovaných ran. Sycení vody k

obkladům aplikace do svalů, podkoží a kloubů.

20-40 ug/ml     Nitrožilní aplikace.VAH, podpora poruch prokrvení,

periferní i centrální. Chronické infekce  bakteriální a

plísně. Insuflace do střeva. Stavy energetického

vyčerpání.

40-60 ug/ ml   VAH. Chronické infekce, zvláště virové- hepatitis a AIDS.

60-80 ug/ ml  Lokální aplikace do píštělí, abscesů, drenů apod.