Jaká je souvislost mezi kyselinou askorbovou a ozonem?

Bílé krvinky-leukocyty mají na starosti kromě jiného i likvidaci virů, bakterií a plísní. Bakterie a plísně likvidují pomocí peroxidů a viry a toxické produkty metabolismu včetně nádorových buněk ozonidy. Ozon je nejsilnější zbraň imunitního systému.  Aby leukocyty mohly vyrobit dostatek ozonu potřebují k tomu nutně C vit. Nedostatek C vit je znám z praxe – Skorbut a jiné nemoci.

Málo je známé, že vlastně nedostatek C vit. snižuje produkci ozonu a tím výrazně oslabuje celý imunitní systém člověka.

Podávání C vit s ozonovou terapií je mnohonásobně účinnější než samotné podání C vit. Navíc stačí menší dávky C vit.

Terapie je rychlá bezpečná a lékaři, kteří provádějí ozonovou terapii společně s aplikací C vit ji již mnoho let prověřili praxí. Terapie ověřená dávno před tím, než farmaceutické firmy přišly na to, že když vyrobí C vit v infuzích dá se na tom vydělat. Aspoň vydělávají na něčem, co navíc dává užitek a smysl.

 

Ozon potencuje význam vitaminu C, ale jen když je podán nitrožilně.

 

Zvyšuje se množství peroxidů a ozonidů v krvi.

Je proto možné u klientů, kteří budou tuto kombinovanou terapii chtít ji bez problému aplikovat

Studie potvrzující účinnost intravenózního podávání vitamínu C proti rakovině

08.05.2011 21:01

Ethan A. Huff

Jedna z nových studií, která byla publikována v magazínu the Journal of Translational Medicine předkládá věrohodný vědecký výklad pro intravenózní používání vitamínu C jako léčby proti rakovině. Odvolává se přitom na 246 odkazů a je podporována jak onkology, tak i lékaři alternativní medicíny a přibližuje vědecké úspěchy této metody, vedoucí ke zvyšování imunity, k prevenci podvýživy a ke zlepšování celkové kvality života u pacientů s rakovinou.

„V současnosti můžeme pozorovat velkou rozdílnost názorů na intravenózní podávání vitamínu C,“ sdělil Thomas Ichim – jeden z autorů studie a člen sdružení the Riordan Clinic. „Na jedné straně tu máme lékaře alternativní medicíny, kteří přichází s velmi zajímavými výsledky v praktické léčbě pacientů s rakovinou, ale nejsou schopni podat kompletní vysvětlení principů ani potenciálních účinků. Na druhé straně tu máme k dispozici velké množství vědecké literatury podporující možnou relevanci tohoto přístupu při léčbě rakoviny. Tato nová studie je výrazným krokem směrem k ukončení existující rozštěpenosti.“

Kromě mnoha jiných zjištění zmíněná studie naznačuje, že kyselina askorbová – izolovaná forma vitamínu C, zřejmě napomáhá k ochraně tzv. endoteliálních buněk před chronickým stresem. Mnoho zdrojů, citovaných ve studii, také naznačuje, že pacienti s rakovinou všeobecně trpívají nedostatkem vitamínu C a to pak mívá za následek zvýšení zánětlivosti a z ní vyplývajících nemocí. Citované odkazy ve studii také doložily, že vitamín C podávaný ve vysoké dávce mívá dokonce spojitost se zastavením růstu zhoubných nádorů a způsobuje dokonce i jejich zmenšování.

Jiná studie, která byla uskutečněna na The Riordan Clinic, upřesňuje rozdíly mezi orálním a intravenózním podáváním vitamínu C a naznačuje, že pouze druhý způsob prokazatelně účinkuje při léčbě rakoviny. Důvodem je to, že lidské tělo má jen omezenou schopnost asimilovat vitamín C při orálním podávání a proto je těžké jej konzumovat dostatek k tomu, aby účinně pomohl při léčbě vážných onemocnění. Další dříve provedené studie opět potvrzují účinnost vysokých dávek vitamínu podávaného intravenózně.

I studie, která probíhala už v roce 1935 v the Columbia University, došla k závěru, že vysoké dávky vitamínu C pomáhají při prevenci obrny, a další obdobná studie z téhož roku potvrdila jeho účinnost proti záškrtu. O několik let později byla zveřejněna studie v the Journal of Southern Medicine and Surgery, která zjistila, že vysoké dávka vitamínu C pomáhají léčit virový zánět plic. Mnoho dalších studií pak potvrdilo, že tento způsob léčby má schopnost léčit potíže s ledvinovými kameny nebo srdeční choroby
(viz http://www.naturalnews.com/028396_v).

Americká agentura pro schvalování léků a potravin FDA se však naopak pokoušela zakázat intravenózní způsob podávání vitamínu C. V lednu tohoto roku oznámilo sdružení the Alliance for Natural Health, že FDA dokonce zahájila kroky, které měly směřovat k soudní žalobě proti výrobcům přípravků pro intravenózní aplikaci vitamínu C (viz http://www.naturalnews.com/030936_v).

Zdroj:
http://www.prnewswire.com/news-releases/peer-reviewed-publication-supporting-intravenous-vitamin-c-for-cancer-patients-118646729.html

Zvýšená koncentrace vitamínu C v těle ničí nádorové buňky

Dr. Mark Levine, vedoucí výzkumu, oznámil, že vitamín C má u pokusných zvířat účinky, které slibují účinnou léčbu i u lidí. „Domníváme se, že zvýšená koncentrace vitamínu C vytváří v těle peroxid vodíku, který ničí nádorové buňky, ale zdravým buňkám neškodí. Dosud nám ale není známo, jakým způsobem celý proces probíhá,“ vysvětluje Levine.

Výsledky jeho studie byly publikovány v časopise Proceedings of the National Academy of Science. Levin dále uvedl, že k podobným výsledkům došli i kanadští vědci. Podle nich má injekčně podávaný vitamín C člověku navíc minimální vedlejší účinky.