Diabetes mellitus, jeho komplikace a možnosti zlepšení průběhu tohoto onemocnění pomocí aktivního kyslíku O3– ozonu.

O vzniku, průběhu a možnostech léčení diabetu se na stránkách odborného tisku píše stále více a více.

Občas neuškodí, podívat se na tuto problematiku trochu jiným pohledem. Pohledem chirurga , který není příliš zatížen klasickým schématem o možnostech kompenzace diabetu moderními a stále lepšími antidiabetiky, ať již perorálními nebo pomocí insulinu.Vidím totiž ve své praxi, která je zčásti zaměřena na léčbu těch nejvážnějších komplikacích při diabetu, stále velké množství pacientů s mnohačetnými problémy. Zároveň jsem přesvědčen, že právě těmto pacientům věnují diabetologové tu nejlepší péči dle nejnovějších poznatků svého oboru.

Je nutné podívat se na tento problém očima těch teoretických oborů, které se zabývají metabolismem na úrovni buňky. Velký pokrok učinily obory jako biotechnologie, biofyzika, nanotechnologie a hlavně kvantová fyzika. Učí se poznat a pochopit základy a funkce buňky z energetického hlediska. Tyto teoretické obory poněkud předběhly naše zaběhlé chápání, v kterém převažují pojmy klasické fyziky, a hlavně biochemie. Pojmy energetické jsou těmto procesům nadřazené a beze změn na energetických kvantech buněčných pochodů nemohou proběhnout ani změny biochemické. Tyto změny biochemické jak všichni víme se promítají do stavby hmoty a my se učíme rozlišovat hmotu v její fyziologické, nebo patologické formě.

Docházím po studiu energetických vlastností živé hmoty k názoru, že právě diabetes je typickou formou poruchy buňky v umění hospodařit s energií. V umění získávání energie při procesu oxidace živin, zvláště cukrů ale i u tuků a bílkovin.

Na nedostatek energie jsou citlivé právě nejvíc cukry , pak tuky a nakonec bílkoviny. Diabetes je proto nejen porucha cukrů ale také významně tuků a bílkovin. Proto je toto metabolické onemocnění tak významné, že postihuje všechny složky metabolismu.

Na nedostatek energie je citlivá také nervová tkáň, proto projevy neuropatie. Nedostatek energie rovná se nedostatek kyslíku v tkáních a proto projevy mikroangiopatie a tak časté projevy nehojících se ran při poranění . V tomto terénu se přidružuje snadno infekce a problémy diabetika jsou tak dovršeny.

Stejné metabolické poruchy je schopen vyvolat i dlouhodobý stres.

                                                                 

Ozon je plyn s charakteristickým zápachem, respektive vůní, jakou můžeme cítit ve vzduchu po typické letní bouřce. Lidský čich je na tuto vůni obzvláště citlivý a je proto schopen zaregistrovat již i velmi malé a naprosto neškodné koncentrace tohoto plynu ve vzduchu. Poprvé byl tento plyn analyzován v Německu M. van Marumem roku 1785 , když zkoumal podivný zápach, který vzniká kolem elektrických strojů, pravděpodobně vlivem jejich jiskření. Roku 1840 F. C. Schonbein ve své knize “ Erzeugung des Ozons auf chemischem Wege “ pojmenoval tento plyn s charakteristickým zápachem, podle řeckého slova ozein – ozon (ozein – vydávat vůni ). První generátory ozonu byly zkonstruovány roku 1857 Werner von Siemensem v Německu a roku 1896 Nikola Teslou v USA.

Ozon je světlemodrý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Chemická značka O3 .

Ozon není radikál. Je velmi nestabilní a poměrně rychle se rozkládá na kyslík O2

2 mol O3 = 3 mol O2

Při teplotě 20 oC, tlaku 101,3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 oC a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut. Má velmi silné oxidační schopnosti.

Jak tento prvek pomáhá řešit problémy pacientů s diabetem a zvláště jeho komplikace?

Z fyzikálních parametrů vyplívá, že 2 mol O3 se rozloží na 3 mol O2 Tří atomární kyslík je právě ten, který nejčastěji vstupuje do oxidačních pochodů.

Podstatné ale je že, zároveň ozon poskytuje při tomto rozpadu uvolněnou energii pro zdárný průběh oxidace. V případě cukru až na CO2 a H2O, tedy úplnou oxidaci glukosy, bez vzniku kyseliny mléčné a volných radikálů. Vstup O3 do tohoto procesu tak odstraňuje oxidační stres buňky a zabraňuje poškození biomolekul. Brání rozvoji neuropatie , rozvoji ischémie a navíc jěšte tento prvek má silné působení na bakterie, plísně a viry. Tím brání i rozvinutí infekcí u diabetiků.

Během této terapie dochází ke snižování hodnot glykaemie a musím diabetiky upozorňovat na možnost hypoglykaemie a snížení dávek insulinu. Často je toto snížení trvalého charakteru.

Dochází velice rychle i ke zhojení defektů a odeznění infekcí.

Tuto terapii absolvovali i pacienti u nichž byla indikována amputace DK. I tyto těžké stavy se daly zvládnout a k amputacím nedošlo. U některých pacientů uplynulo od termínu navržené amputace již 3 roky a končetina je plně funkční.

Kombinace s jinými terapiemi

Místní péče o defekty je samozřejmou a využívá se všech dostupných možností k vyčištění rány od mechanického faktoru až po enzymatické způsoby. Sprchování rány je také naprostou samozřejmostí. Výrazně nám pomáhá k léčení defektů ozonová mast , krytí rány s ozonem a obklady s ozonovou vodou. Mají svůj význam hlavně ke zlepšení prokrvení a bojem s infekcí.

 

  • Toto sdělení si neklade za úkol vyčerpat celou problematiku aktivního kyslíku a jeho vliv na naše zdraví. Jde jen o základní snahu informovat o zkušenostech a způsobech léčby některých onemocnění. Touto léčbou se jen v sousedním Německu zabývá více jak 6000 lékařů. Tato léčba je v Německu ale i v jiných zemích hrazena pojišťovnami. Každoročně je několik světových kongresů na toto téma.

Nechci záměrně zahlcovat stránky kasuistikami. Je jich v mé ordinaci i v ordinaci kolegů po celém světě dost.

Jen zdůrazním procento komplikací ,které bylo na více jak 1 000 000 aplikací této léčby ve světě uveřejněno. Toto číslo je 0,007% komplikací při aplikaci ozonu.

Kéž by všechno naše počínání bylo vzhledem k našim pacientům tak ohleduplné.

Kosmetika pro diabetiky   na         www.no3oo.cz

Vaky na nohy a ozonátor na        https://www.no3oo.cz/ozonator/generator-ozonu/

 

Léčba chvíli trvá, ale vyplatí se.