Od roku 1991-2016  jsem sídlil jako lékař ve své soukromé  praxi
 Středisko reflexní terapie v Letňanech

Do roku 2020 Aura Clinic

 Vzhledem k tomu, že mně stále  někteří hledají, jen připomínám že našli správně.
Více informací v podsekci o mně.

              Firma i stránky  www.srt.cz byly ukončeny. 

Děkuji všem , kteří za mnou přešli do BIorezony.

Bude se jim  tam líbit.